T Nation

Forsta April


#1

Vad vill jag astadkomma med traningen?

Bli starkare!

  1. Filma varje steg - en video i veckan.

#2

Pic from last week


#3

intake: 400 calories after training

Body fat% 14.1

need 3000 calories before 10 PM, spread out over 3 meals


#4

Today


#5

Hidden chicken legs