T Nation

Forsta April

Vad vill jag astadkomma med traningen?

Bli starkare!

  1. Filma varje steg - en video i veckan.

Pic from last week

intake: 400 calories after training

Body fat% 14.1

need 3000 calories before 10 PM, spread out over 3 meals

Today

Hidden chicken legs